ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL JUDETEAN


INFORMARE
08.07.2015

În baza prevederilor articolului 44, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Arad, urmare mesajului transmis de Administrația Națională de Meteorologie, privind încadrarea județului Arad în codul roșu de avertizare meteorologică, se impune restricția de circulație instituită pentru autovehiculele de transport a căror masă totală maximă depășește 7,5 t, pe toate drumurile județene asfaltate din județul Arad.
Conform hotărârii nr.153/ 08.07.2015, privind instituirea de restricții temporare de circulație pe drumurile județene asfaltate aflate în administrarea Consiliului Județean Arad,  în perioadele pentru care Administrația Națională de Meteorologie emite avertizări meteorologice „cod galben”, „cod portocaliu” sau „cod roșu” de caniculă, valabile pe teritoriul administrativ al județului Arad, se instituie restricții temporare de circulație pe drumurile județene asfaltate din județul Arad aflate în administrarea Consiliului Județean Arad, între orele 10-20, pentru vehiculele cu o masă totală mai mare de 7,5 tone.
Restricțiile temporare de circulație instituite conform art.1 din HOT nr.153/ 08.07.2015, nu se aplică transporturilor de persoane și de animale vii, transporturilor de produse perisabile de origine animală și vegetală, transporturilor de apă îmbuteliată și de produse provenite din activități agricole, vehiculelor care intervin în caz de forță majoră, transporturilor funerare, de prim ajutor, de mărfuri sub temperatură controlată, transporturilor efectuate pentru tractări de vehicule avariate, pentru distribuție de apă și de hrană în zonele calamitate. Conform art. 3 din Hot nr.153/ 08.07.2015, președintele Consiliului Județean Arad asigură informarea utilizatorilor drumurilor publice asupra cărora sunt instituite restricții temporare de circulație conform art. 1, prin afișarea pe site-ul propriu al Consiliului Județean Arad www.cjarad.ro a perioadei în care operează restricția.
Conf art. 4 din Hot. nr.153/ 08.07.2015, personalul din cadrul Serviciului Autoritatea Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad se împuternicește în vederea constatării contravenției și a aplicării sancțiunii contravenționale prevăzute de art. 61 alin. (1) lit. n din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, constând în încălcarea restricției de circulație instituite conform art. 1.
Biroul de presă
08.07.2015