» Formular cerere lg.544/2001 - informatii de interes public

Data ultimei modificari: 05.04.2012

Descarca cererea


CERERE TIP


Denumirea autoritatii sau institutiei publice……………………………….
Sediul / Adresa …………………………………………………………….
Data…………………………………………………………………………Stimata doamna / Stimate domnule…………………………………………Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informatiile solicitate): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (optional):……………………………………………………………….
Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicita copii in format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,

………………………………………
(semnatura petentului)
Numele si prenumele petentului………………………………………………….
Adresa…………………………………………………………………………….
Profesia (optional)………………………………………………………………..
Telefon (optional)………………………………………………………………..
Fax (optional)…………………………………………………………………….