» Continut "Transparenta decizionala" | dare de seama 31.12.2013

Data ultimei modificari: 27.02.2014

bilant 01 31.12.2013
contul de executie al bugetului local - cheltuieli 31.12.2013
contul de executie al bugetului local - cheltuieli SD 31.12.2013
contul de executie al bugetului local - cheltuieli SF 31.12.2013
contul de executie al bugetului local - venituri 31.12.2013
contul de executie al bugetului local - venituri SD 31.12.2013
contul de executie al bugetului local - venituri SF 31.12.2013
contul de executie al fd. externe neramb.- venituri 31.12.2013
contul de executie al imprumut. interne 31.12.2013
contul de executie al imprumut. interne SD 31.12.2013
contul de executie al institutiilor publ. - venituri 31.12.2013
contul de executie al institutiilor publ.- cheltuieli 31.12.2013
contul de executie al institutiilor publ.- venituriSD 31.12.2013
contul de executie al institutiilor publ.- venituriSF 31.12.2013
contul de rezultat patrimonial 02 31.12.2013
det. chelt. fd. externe neramb.31.12.2013
det. cheltuielilor inst.publ.fin. din venituri pr. SD 31.12.2013
det. cheltuielilor inst.publ.fin. din venituri pr. SF 31.12.2013
detalierea cheltuielilor - buget local 31.12.2013
disponibil din mijloace cu destinatie speciala 14b 31.12.2013
plati restante anexa 30b 31.12.2013
sit.platilor efectuate FEN 19 31.12.2013
situatia  platilor efectuate din buget anexa 29 31.12.2013
situatia actiunilor partilor sociale anexa 31 31.12.2013
situatia activelor fixe amortizabile anexa 35a 31.12.2013
situatia activelor fixe neamortizabile anexa 35b 31.12.2013
situatia activelor si datoriilor anexa 40b 31.12.2013
situatia fluxurilor de trezorerie 03 31.12.2013
situatia fluxurilor de trezorerie 04 31.12.2013
situatia indicat. protectia copilului anexa 33 31.12.2013
situatia modif. in structura activelor nete anexa 34 31.12.2013
venit. si cheltuielile bugetelor locale anexa 22 31.12.2013