» Continut "Transparenta decizionala" | Dezbatere publica referitoare la intenția de elaborare PUZ și R.L.U. pentru Zonă de servicii – Bazin piscicol nevidabil pentru pescuit sportiv și/sau agrement prin excavare agregate minerale Paulis

Data ultimei modificari: 24.10.2011

ANUNȚ
DEZBATERE PUBLICĂ,
referitor  la intenția de  elaborare PUZ  și R.L.U. pentru
                     Zonă de servicii – Bazin piscicol nevidabil pentru pescuit sportiv și/sau agrement         prin excavare agregate minerale
 
Inițiatorul  P.U.Z. - ului: Investitorul privat S.C. ROBIN STAIN  S.R.L.
 
    
Președintele Consiliul Județean Arad, Nicolae Ioțcu, în calitate de emitent  al Certificatului de Urbanism nr. 141/06.09.2011 și în  conformitate cu prevederile art. 35, alin.2 din Anexa la   Ordinul MDRT nr.2701/2010, organizează  dezbatere publică pentru identificarea oportunității planului în interes public.
 
 Proprietarul terenului în suprafață de 50.000 mp este Biserica ortodoxă Păuliș, care a închiriat către investitorul privat S.C. ROBIN STAIN  S.R.L. terenul situat pe teritoriul administrativ al comunei Păuliș,  extravilanul localității Păuliș, identificat prin CF. nr. 300002, număr cadastral 932.
 
Publicul, factorii și autoritățile interesate precum și proprietarii  ale căror terenuri pot fi afectate de propunerile PUZ-ului  sunt invitați să participe la ședința de dezbatere publică care va avea loc în data de 27.10.2011 ora 9,00 la sediul C.J.Arad , str. C. Coposu nr. 22  în sala E1 10
 
Documentația întocmită în vederea emiterii avizului de oportunitate poate fi consultată în perioada 21.10.2011- 26.10.2011 la sediul C.J. Arad, str. C. Coposu, nr. 22, camera nr. 5.
Pentru informații: Cojocăreanu Melania tel. 0357731149.
Dezbaterea este deschisă publicului interesat .
 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE
Nicolae Ioțcu