» Continut "Transparenta decizionala" | Dezbatere publica referitoare la intenția de elaborare : PUZ - Capacități de depozitare cereale , Macea

Data ultimei modificari: 26.08.2011

ANUNȚ
 
DEZBATERE PUBLICĂ,
 
Referitoare  la intenția de  elaborare : PUZ - Capacități  de depozitare  cereale ,  Macea
  
 Inițiator PUZ  :  S.C.  Kampo Nova S.R.L.
 
    
     Președintele Consiliului Județean Arad , Nicolae Ioțcu , în calitate  de emitent  al  Certificatului de Urbanism nr.12 /31.02.2011  și în conformitate  cu  prevederile  , art. 35 , al.(2)  din Anexa  la Ordinul MDRT nr.2701/2010 , organizează dezbatere publică  pentru identificarea oportunității în interes public  a P.U.Z.-ului
    Inițiatorul PUZ-ului  este investitorul  privat  S.C. Kampo Nova S.R.L. Proprietarul  terenului , identificat prin  C.F. nr. 300185,300060,300079 în suprafață de  28.335 m2 și  situat în extravilanul localității  Macea , este S.C.  Kampo Nova S.R.L.
 
    Publicul și autoritățile interesate  precum și proprietarii  ale căror terenuri  vor  fi  afectate  de propunerile  PUZ-ului  sunt invitații  să participe  la ședința  de  dezbaterea  publică  care  va avea loc  în data de
 
 
08.09.2011 ora 1000 , la sediul  C.J. Arad , str. C. Coposu  nr.22 , în sala E211.
 
    Documentația întocmită  în vederea  emiterii avizului de oportunitate  poate fi consultată în perioada   31.08.2011-07.09.2011  la sediul C.J. Arad  , str.C. Coposu  nr.22 ,camera nr. 5
 Dezbaterea este deschisă publicului interesat .
 
 
 
PREȘEDINTE,
Nicolae Ioțcu