» Continut "Transparenta decizionala" | Anunt calcul tarif apa

Data ultimei modificari: 17.06.2011

Consiliul Județean Arad
Comp. I.R.P.
 
Nr. 9060/ 16.06.2011
 
 
 
 
 
                                                A N U N Ț
 
 TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ  - Începând  cu data  de 16.06.2011 , la intrarea în sediul Consiliului Județean Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, sunt afișate următoarele documente privind :
 
  Calculația prețului la apă potabilă și a tarifului pt. canalizare și epurarea apei reziduale din municipiului Arad, din localitățile din jud. Arad unde S.C. C.A.A. S.A. Arad este operator inclusiv  a localităților beneficiare a programului SAMTID
 
Până la data de 30.06.2011, la registratura Consiliului Județean Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document. Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 16.06.2011, între orele 8,00 – 16,00 la Compartimentul Informații și Relații Publice cam.7. Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte.
 
 
 
 
                                                                    Comp. I.R.P.,
 
                                                            Mihaela Ozarchevici
 
 
 
 
 
 
 
ML/ML
Transparenta 2011
2 ex.
 
Calculația prețului la apă potabilă  și a tarifului pentru canalizare și epurarea apei reziduale, pentru localitățile din județul  Arad unde S.C. C.A.A.  S.A. Arad, este operator
inclusiv a localitătilor beneficiare a programului SAMTID
             
                In conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apă Canalizare județul Arad”și SC Compania de Apă SA Arad, Titlul II, din Dispozitii Generale,  art.36, vă rugăm a aviza, ajustarea, prețurilor pentru apa potabilă și a tarifelor pentru activitatea de canalizare-epurare, cu  indicele prețurilor de consum de 102,01% aferent perioadei 01.02.2011-30.06.2011, conform  secțiunii 5.10 Angajamente  Financiare  litera b din Amendamentul nr.3  la Contractul  de Împrumut nr.894/2001, si a prevederilor art. 36,  aliniatul 4 din Contractul de Delegare de  Gestiune.
 
   
 
Nr. Crt

Explicații

  Tarif actual

Anul
2010
Anul
2011
 
                         Tarif  propus
 
Preț populație
 
lei /mc.
oct. 2009
Preț rest consumatori
 
lei /mc.
oct. 2009
Procent de modificare cf
Strategiei de
Tarifare
4907133/
24.11.2009
Procent de modificare cf
Strategiei de
Tarifare
4907133/
24.11.2009
    Inflatia
 01.10.09-    -30.06.11
 
Preț populație
De la 01.07.2011
lei /mc.
 
 
   Preț  rest            consumatori
De la 01.07.2011
lei /mc.
 
1.
Apă potabilă
In municipiul Arad si localitățile din județ unde SC Compania de Apă SA este operator, cu excepția localităților Curtici, Dorobanți, Pecica, Nădlac, Lipova, Sântana, Pâncota, Mâsca, Măderat, Galșa și Seleuș:
 
 
2,74
   
   
    2,21
 
 
 
 
3%
 
3%
 
1,1308
 
3,29
 
2,65
2. Canalizare mecanico-biologică
In municipiul Arad si localitatile Vladimirescu, Moneasa, Dezna si Ineu
2,90 2,34  
  0%
  0%  
1,1308
 
3,28  
2,65
 
            Canalizare mecanică
             In localitatea Gurahonț
1,35 1,09  
  0%
38%  
1,1308
 
2,11 1,70
                   
 
              
     
     
3
  Apă potabila
 Loc. Curtici,Dorobanti
Localitatea Pecica
Localitatea Nadlac
Localitatea Lipova
Localitatea Santana
Loc. Pancota, Seleus, Maderat,  Mâsca și Galsa
 
 
3,25
3,31
3,00
3,50
     3,45
     3,25
 
2,62
2,67
2,42
2,82
2,78
2,62
 
0%
0%
0%
0%
0%
0%
 
  -8%
-10%
  -1%
-15%
 -14%
     -8%
 
1,1308
1,1308
1,1308
1,1308
1,1308
1,1308
 
 
3,38
3,37
3,36
3,36
3,35
3,38
 
2,73
2,72
2,71
2,71
2,70
2,73
        1,95  
4

        Canalizare  -  Epurare

Localitatea Curtici
Localitatea Pecica
Localitatea Nadlac
Localitatea Lipova
Localitatea Santana
Localitatea Pancota
 
 
 
1,84
1,23
0,86
0,47
1,07
1,84
 
 
1,48
0,99
0,69
0,38
0,86
1,48
 
 
 30%
 30%
 30%
516%
 30%
 30%
 
 
7%
55%
54%
 0%
36%
  4%
 
 
1,1308
1,1308
1,1308
1,1308
1,1308
1,1308  
 
 
   
     2,89
     2,80
     1,94
     3,27
 2,13
 2,81
 
 
    2,33
    2,26
    1,56
    2,65
    1,72
    2,26
     
       1,32
 
 
0,61  
           
                                   

 

                               ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE                                      S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. ARAD
                       INTERCOMUNITARĂ  APĂ CANAL  ARAD
 
                    Președinte         Director Executiv                      Director General            Director Economic         
                 Nicolae Ioțcu       Ing. Tăședan Adrian             Ing.GheorgheBănățean   Ec.Ecaterina Madincea