» Continut "Transparenta decizionala" | Anunt dezbatere publica - elaborare PUZ - Carieră de piatră-Valea Podului

Data ultimei modificari: 10.05.2011

ANUNȚ
 
DEZBATERE PUBLICĂ,
 
    Referitoare  la intenția de  elaborare : Carieră de piatră-Valea Podului   , 
                                        Vărădia de Mureș
  
 Inițiator PUZ  :  S.C.Al –Min Construcții S.R.L.
 
    
     Președintele Consiliului Județean Arad, Nicolae Ioțcu, în calitate  de emitent  al  Certificatului de Urbanism nr.13/18.02.2011 și în conformitate  cu  prevederile , art. 35 , al.(2)  din Anexa  la Ordinul MDRT nr.2701/2010, organizează dezbatere publică  pentru identificarea oportunității în interes public  a P.U.Z.-ului
    Inițiatorul PUZ-ului  este investitor privat, S.C.Al –Min Construcții S.R.L. Proprietar  al terenului , identificat prin  C.F. nr. 300223  și C F nr. 300222, în suprafață de  306779 m2 și  situat în extravilanul localității Vărădia de Mureș, este Primăria Vărădia de Mureș.
    S.C.Al –Min Construcții S.R.L.a dobândit dreptul de creanță  a terenului prin  concesionarea pe o perioadă de 49 ani în vederea exploatării miniere .
    Publicul și autoritățile interesate  precum și proprietarii  ale căror terenuri  vor  fi  afectate  de propunerile  PUZ-ului  sunt invitații  să participe  la ședința  de  dezbaterea  publică  care  va avea loc  în data de 23.05.2011 ora 1000 , la sediul  C.J. Arad , str. C. Coposu  nr.22 , în sala E211.
Documentația întocmită  în vederea  emiterii avizului de oportunitate  poate fi consultată în perioada   12.05.2011-20.052011  la sediul C.J. Arad , str.C. Coposu  nr.22 ,camera nr.5
 Dezbaterea este deschisă publicului interesat.
 
 
 
PREȘEDINTE,
Nicolae Ioțcu