» Continut "Transparenta decizionala" | Licitație publica pentru închiriere de spațiu în suprafață de 2,85 mp din cadrul imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 81, parter, cu destinația de prestări serviciii de publicitate

Data ultimei modificari: 07.03.2011

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

Str. Corneliu Coposu nr. 22

 
 
 
                                                                    A N U N Ț Ă
 
 
               Licitație publica pentru închiriere de spațiu în suprafață de 2,85 mp din cadrul imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 81, parter, cu destinația de  prestări serviciii de publicitate


 
            Suprafața totală: 2,85 mp.
            Baza legală pentru desfasurarea licitației o constituie Codul de procedura civilă.
 
            Garanția de participare: 300 lei
 
            Taxa de înscriere: 50 lei.
 
            Licitația va avea loc în data de 24 martie 2011, ora 10,00 la sediul Consiliului Județean Arad.  Termenul de depunere al ofertelor este până în data de 23 martie 2011, ora 12,00 - Registratură.
            Caietul de sarcini  se poate obține începând cu data de 10 martie 2011 de la Consiliul Județean Arad, Serviciul administrarea patrimoniului public și privat, str. Corneliu Coposu, nr. 22, etaj II, camera 203, telefon :  0357/ 731.198.
 
 
 
                                                                                                         PREȘEDINTE  
                                           
Nicolae Ioțcu