» Continut "Transparenta decizionala" | Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii componentei si Regulamentului de functionare a Comisiei T.A.T.U. coordonata de Presedintele CJA

Data ultimei modificari: 26.10.2010

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD                                                 APROB
PREȘEDINTE                                                                          PREȘEDINTE
COMISIA T.A.T.U                                                              NICOLAE IOȚCU
 Nr. 13851/25.10.2010
 
Către
 Compartimentul Analiză Informatică
 
Conform art. 37 alin.3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul modificată și completată cu Legea nr. 289/2006 și Legea nr. 242/2009, componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și regulamentul de funcționare se aprobă de consiliul județean, la propunerea președintelui consiliului județean.
 
Prin urmare, în vederea   adoptării de către C.J. Arad a hotărârii de modificare a   componenței și regulamentului de funcționare    a Comisiei T.A.T.U., coordonată de președintele Consiliului Județean Arad, vă solicităm să postați pe site-ul Consiliului Județean Arad la transparență decizională :
1. Expunere de motive nr. 13777/22.10.2010 a Președintelui Consiliului Județean Arad
privind propunerea de modificare a  componenței și regulamentului de funcționare    a Comisiei T.A.T.U.
2. Referatul nr. 13573/19.10.2010 al  structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Șef.
3. Proiectul de hotărâre privind modificarea  componenței și regulamentului de funcționare    a Comisiei T.A.T.U.
4.Anexa nr.1 - Componența nominală a Comisiei TATU
5. Anexa nr.2 - Regulamentul de funcționare a Comisiei
6. Anexa nr.3 - Modelul de Aviz tehnic

 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE  COMISIA T.A.T.U.              SECRETAR COMISIA T.A.T.U.
   VICEPREȘEDINTE                                          ȘEF SERVICIU A.T.U.C.
     CRISTIAN DRĂGAN                                          ZEINA MOLDOVAN
 
 
 
 
 
 
 
Dact/red MOLDOVAN ZEINA - SECRETAR COMISIE TATU