» Continut "Transparenta decizionala" | PROIECTE 2009 varianta 16 martie

Nr.         crt. Cod Consiliul local Denumirea proiectului de infrastructură Sume repartizate 
TOTAL   22,480.0
1 501 MUNICIPIUL ARAD Transport Urban în Municipiul Arad 4,000
Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent 1,000
total   5,000
2 602 CURTICI Modernizare piață agroalimentară 700
Reabilitare DJ 709 B 500
total   1200
3 603 INEU Eco management Ineu 150
Ineu Ecologic - proiect pentru
reabilitare si extinderea sistemului
de alimentare cu apa Ineu-Sud
150
ECO-INEU sistem performant de
gestionare a deseurilor 
300
Reabilitare DJ 792 500
total   1100
4 605 NĂDLAC Centru administrativ 500
Centru administrativ - proiect tehnic 100
Centru acivic- proiect tehnic 150
Alimentare cu energie electrică campus școlar 150
total   900
5 606 PÂNCOTA Reabilitare zonă pietonală 500
      Reabilitare DJ 709 500
total   1000
6 607 PECICA Modernizare Casa de cultură 100
Modernizare str.2 100
Sistemul informațional specific domeniului imobiliar edilitar și bănci de date 200
Modernizare Zona Juncanu - Sala de sport 100
Modernizare străzi în Zona IRIL 200
total   700
7 608 SÂNTANA Asfaltare str.Ghioceilor (800 ml) între str.Cloșca și str.Ghioceilor 150
Reabilitare pavaj piatră cubică, str.Ghioceilor (1200 ml), str.Muncii - str.Gării 150
Execuție amfiteatru în aer liber 200
Reabilitare DJ 791 și DJ 792 C 500
total   1000
8 609 SEBIȘ Asfaltări străzi 500
      Reabilitare DJ 792 B și DJ 793 500
        1000
9 701 ALMAȘ Canalizare menajeră Almaș-Cil-Rădești 100
10 702 APATEU Modernizare pod Berechiu 70
Modernizare drum cimitir com. Apateu 150
total   220
11 704 BATA Decolmatare Valea Suliniș Bata 30
Decolmatare Valea Fizaș Tela 30
Reabilitare Cămin cultural Bata 100
Reabilitare sediu Primărie 15
total   175
12 706 BIRCHIȘ Asfaltare străzi în localitatea Birchiș - 5 km 250
13 707 BÂRSA Reabilitare sediu Primaria Bărsa 100
Reabilitare si modernizare Cămin cultural Bârsa 100
total   200
14 709 BOCSIG Reabilitare drum comunal Dealul Viilor 300
15 712 CĂRAND Reabilitare Cămine culturale Cărand și Seliștea 60
Consolidare, îndiguire maluri la o vale din centrul comunei 50
Amenajare bază sportivă cu dimensiuni reduse 150
total   260
16 714 CHISINDIA Reabilitare camin cultural in Chisindia 250
17 715 CONOP Reabilitarea și extinderea sediului Primăriei 250
18 716 COVĂSÂNȚ Lucrari de intretinere a drumurilor din Covăsânț C.P.V. 45233141-9 17
Lucrari de intretinere a drumurilor din Covăsânț C.P.V. 45233142-6 18
Lucrari de reabilitare acoperis, inlocuire gemuri refacere pardoseala si grup social-Camin Cultural 100
Lucrari de reabilitare acoperis, inlocuire gemuri refacere pardoseala si grup social-Sediu administrativ 100
total   235
19 717 CRAIVA Reabilitare DC 4 - 2,4 km 120
20 718 DEZNA Canalizare menajeră a localităților Dezna, Neagra și Slatina de Criș și Stație de epurare 150
21 719 DIECI Reabilitare DC 33 Revetis- Rosia 200
Reabilitare cămin cultural 100
total   300
22 720 DOROBANȚI Infiintare spatiu verde -Dorobanti 100
23 722 FELNAC Reabilitare prin asfaltare drumuri din comună aproximativ 3 km 320
Amenajare teren sport Școala gen.Felnac 150
Reabilitare sediu Primăria Felnac 130
total   600
24 723 FRUMUȘENI Construire sediu Cons.Local Frumuseni 300
Construire grădiniță PP și PN Frumușeni 110
total   410
25 724 GHIOROC Reactualizare Plan Urbanistic general  200
Sistem de gestionare a deseurilor menajere din zona turistica Lipova , orasul Lipova si comunele Ghioroc , Paulis si Zabrani , judetul Arad” 100
Reabilitare si modernizare sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Arad  300
total   600
26 727 HĂLMAGIU Modernizare DC 44 Hălmagiu-Brusturi 400
27 728 HĂLMĂGEL Cofinanțare OG 7 450
28 730 IGNEȘTI Alimentare cu apă a loc.Minead și Ignești 20
29 732 LIVADA Reabilitare străzi cu înveliș asfaltic - 7 km 200
30 735 MONEASA Reabilitări stradă și trotuare în Moneasa 100
Reabilitare parc și centru civic Moneasa 50
total   150
31 736 OLARI Studiu de fezabilitate, ridicare topografică și studiu geotehnic în vederea întocmirii documentației pentru extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Olari 50
32 737 PĂULIȘ Sistemul de gestionare a deșeurilor din zona turistică Lipova, orașul Lipova și comunele Ghioroc, Păuliș și Zăbrani 100
Master plan ,,Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Arad,, 120
Reabilitare sediu administrativ bloc Păuliș 200
total   420
33 739 PETRIȘ Reabilitare cămin cultural Petriș 100
Extindere și modernizare rețele alimentare cu energie electrică 140
total   240
34 740  PILU Reabilitare străzilor din Pilu și Vărșand 100
Colectarea selective a deseurilor, proiect Phare 2004 150
Reabilitare camin cultural Vărșand 50
Modernizare clădire-viitor sediu primărie 50
total   350
35 742 SĂVÂRȘIN Modernizare strada localitatea Caprioara comuna Savarsin L=1,4km 180
36 743 SECUSIGIU Proiect pentru lucrări de întreținere străzi interioare existente în Secusigiu 200
37 744 SELEUȘ Împietruire străzi Seleuș, Iermata, Moroda 50
38 745 SEMLAC Reabilitare iluminat public 100
Amenajare parc comunal „Parcul luminilor” 100
Cheltuieli de proiectare în vederea depunerii proiectului integrat 100
total   300
39 746 SINTEA MARE Modernizare DC 130 Țipari I-Țipari II 100
40 748 ȘAGU Îmbunătățirea rețelei de străzi din com. Șagu - asfaltări și pietruiri 400
41 749 ȘEITIN Modernizare str.Izvor și a drumului Izvor 200
42 750 ȘEPREUȘ Reparații capitale la sediul Primăriei comunei Șepreuș 80
43 752 ȘILINDIA Reabilitare clădire primărie 100
Reabilitare dispensar uman 100
Reparații străzi 50
total   250
44 755 ȘIȘTAROVĂȚ Pavarea trotuarelor și taluzarea șanțurilor în localitatea Șiștarovăț 2 km 20
45 757 TAUȚ Extindere rețea de apă 130
Lucrări de reabilitare Primăria Tauț 50
Reabilitare cămin cultural 50
total   230
46 759 USUSĂU Reabilitare străzi și șanțuri colectare apă pluvială 170
Modernizare Sediu Primăria Ususău 80
total   250
47 760 VĂRĂDIA DE MUREȘ Reabilitare Cămin cultural localitatea Julița 100
48 761 VINGA Executie drumuri in comuna Vinga 500
Executie sala de sport tip CNI 100
Reabilitare camine culturale Vinga Mailat Manast     100
total   700
49 764 ZĂBRANI Reabilitare sediu administrativ 100
Modernizare străzi 300
Reabilitare Cămin cultural în Chesinț 100
Reabilitare grădiniță Zăbrani 100
total   600
50 767 ZERIND Dezvoltare alimentare cu apă și inființare rețea de canalizare în loc.Zerind și Iarmata Neagră (OG 7) 120
PREȘEDINTE, DIRECTOR EXECUTIV,
Nicolae Ioțcu Ec.Gheorghina Ribovici
Întocmit,
Ec.Adelina Stoica