» Continut "Transparenta decizionala" | SINTEZA Anex 2-BUGET 2009 venituri-propuneri

JUDEȚUL:ARAD Se aproba,
Unitatea administrativ - teritorială:CONSILIUL JUDETEAN ARAD PRESEDINTE
NICOLAE IOȚCU
Anexa nr.2
SINTEZA 
privind propunerile pe anul 2009 pentru bugetul propriu de venituri
                                                                                                                                 
-mii lei-
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PROPUNERI      2009
1 2 3
TOTAL VENITURI      00.01 178,063.00
VENITURI PROPRII      48.02 71,175.00
I. VENITURI CURENTE      00.02 138,775.00
A. VENITURI FISCALE      00.03 130,503.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL      00.04 62,273.00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  00.05 1,388.00
Impozit pe profit      01.02 1,388.00
  Impozit pe profit de la agenți economici    01.02.01 1,388.00
                    - Compania de Apa Arad X 1,388.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE  00.06 60,645.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit      04.02 60,645.00
13% Cote defalcate din impozitul pe venit   04.02.01 39,045.00
22% Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 21,600.00
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL      00.07 240.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital      05.02 240.00
   Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital    05.02.50 240.00
                          - Autorizatii avize in domeniul constructiilor din care: X 210.00
- A.C. si C.U.   186.00
                          - Taxe utilizare drumuri judetene X 30.00
A2. IMPOZIT PE SALARII-TOTAL    
Impozit pe salarii 06.02  
Cote defalcate din impozitul pe salarii-restante 06.02.02  
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII      00.10 68,230.00
Sume defalcate din TVA      11.02 67,609.00
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului din care: 11.02.01 43,222.00
                         -Sustinerea sistemului de protectie a copilului si centre de asist.a pers.cu handicap X 0.00
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri    11.02.05 12,973.00
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale   11.02.06 11,414.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  16.02 621.00
  Taxa asupra mijloacelor de transport Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 621.00
             -Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 48.00
             -Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 573.00
C.   VENITURI NEFISCALE      00.12 8,272.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE      00.13 7,049.00
Venituri din proprietate      30.02 6,916.00
  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Varsaminte din profitul net al regiilor autonome ,societatilor si companiilor nationale 30.02.01 275.00
                    - R.A.Administratia Zonei Libere Arad X  
  Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti   30.02.03 0.00
  Venituri din concesiuni si inchirieri   30.02.05 3,279.00
                        - Administratia de drumuri X 115.00
                       - C.T.P. (Hot.3/31.01.2007) X 201.00
                       - Aeroport (Hot.3/31.01.2007) X 85.00
                       - C.J.A. X 220.00
                       - Compania de Apa Arad - 50% chirie X 26.00
                        -Compania de Apa Arad(Hot.3/31.01.2007) X 2,601.00
                       -Spitalul Judetean Arad X 31.00
  Venituri din dividende    30.02.08 3,362.00
Venituri din dobanzi 31.02 133.00
                       -Alte venituri din dobanzi 31.02.03 133.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      00.14 1,223.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati      33.02 16.00
    Venituri din prestari de servicii 33.02.08  
  Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   33.02.50 16.00
Amenzi, penalitati si confiscari      35.02 19.00
  Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale   35.02.01  
    Alte amenzi,penalitati si confiscari 35.02.50 19.00
Diverse venituri      36.02 1,188.00
  Alte venituri   36.02.50 1,188.00
                  -Consiliul Judetean Arad X 432.00
                 -Administratia de drumuri X 25.00
                 -D.G.A.S.P.D.C.A. X 673.00
                 -Biblioteca Judeteana Arad X 16.00
                 -Compania de Apa Arad X 1.00
                 -Centrul Sc.Arad X 1.00
                 -Gr.Sc.Sava Brancovici Ineu X 2.00
                 -Complexul Muzeal Arad X 37.00
                 -Scoala Spec.cls I-VIII X 1.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile      37.02 0.00
  Donatii si sponsorizari   37.02.01  
II. VENITURI DIN CAPITAL                         00.15 9.00
Venituri din valorificarea unor bunuri      39.02 9.00
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   39.02.01 9.00
                    -Consiliul Judetean Arad X  
                    -Compania de Apa Arad X  
  Venituri din privatizare   39.02.04  
IV. SUBVENTII      00.17 39,279.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      00.18 39,279.00
Subventii de la bugetul de stat      42.02 39,279.00
A. De capital      00.19 6,973.00
  Planuri si regulamente de urbanism   42.02.05  
  Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 42.02.06  
  Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor   42.02.09  
    Subventii pt.fin.progr.investitii prin Plan operational regional 2007-2013 42.02.19 6,973.00
B. Curente      00.20 32,306.00
  Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
 
42.02.21 32,306.00
               Subventii primite din Fd de Interventie     42.02.28  
    Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29  
                               Director executiv,                                                                        Șef serviciu,