» Continut "Transparenta decizionala" | Anexa 11-01 BL 2009

 - mii lei -
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Propuneri      2009
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) 00.01 178,063
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 48.02 71,175
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 138,775
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 130,503
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)     00.04 62,273
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 1,388
Impozit pe profit (cod 01.02.01)     01.02 1,388
  Impozit pe profit de la agenți economici    01.02.01 1,388
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 60,645
Impozit pe venit (cod 03.02.18)     03.02 0
  Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18  
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)     04.02 60,645
  Cote defalcate din impozitul pe venit   04.02.01 39,045
  Sume alocate din cotele defalcate din impoyitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale   04.02.04 21,600
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)     00.07 240
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) 05.02 240
   Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital    05.02.50 240
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)     00.09 0
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)     07.02 0
  Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)   07.02.01 0
    Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01  
    Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02  
  Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)   07.02.02 0
    Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01  
    Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02  
    Impozitul pe terenul din extravilan   *)  07.02.02.03  
  Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru   07.02.03  
  Alte impozite si taxe pe proprietate    07.02.50  
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)     00.10 68,230
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)     11.02 67,609
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor  11.02.01 43,222
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București 11.02.02  
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei 11.02.03  
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice  11.02.04  
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri    11.02.05 12,973
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 11,414
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural 11.02.07  
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)     12.02 0
  Taxe hoteliere   12.02.07  
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.052.50)     15.02 0
  Impozit pe spectacole   15.02.01  
  Alte taxe pe servicii specifice   15.02.50  
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 621
  Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)   16.02.02 621
    Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01  
    Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02  
  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare   16.02.03  
  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50  
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)     00.11 0
Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)     18.02 0
  Alte impozite si taxe   18.02.50  
C.   VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)     00.12 8,272
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)     00.13 7,049
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)     30.02 6,916
  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale 30.02.01 275
  Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti   30.02.03  
  Venituri din concesiuni si inchirieri   30.02.05 3,279
  Venituri din dividende    30.02.08 3,362
  Alte venituri din proprietate   30.02.50  
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)     31.02 133
  Alte venituri din dobanzi   31.02.03 133
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)     00.14 1,223
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 33.02 16
  Venituri din prestari de servicii   33.02.08  
  Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10  
  Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social   33.02.12  
  Taxe din activitati cadastrale si agricultura   33.02.24  
  Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială 33.02.27  
  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri   33.02.28  
  Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   33.02.50 16
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)     34.02 0
  Taxe extrajudiciare de timbru   34.02.02  
  Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.02.50  
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)     35.02 19
  Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale   35.02.01  
  Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02  
  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03  
  Alte amenzi, penalitati si confiscari   35.02.50 19
Diverse venituri (cod 36.02.05+36.02.11+36.02.50)     36.02 1,188
  Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice    36.02.05  
  Venituri din ajutoare de stat recuperate   36.02.11  
  Alte venituri   36.02.50 1,188
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)     37.02 0
  Donatii si sponsorizari   37.02.01  
  Alte transferuri voluntare   37.02.50  
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)                        00.15 9
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)     39.02 9
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   39.02.01 9
  Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului   39.02.03  
  Venituri din privatizare   39.02.04  
  Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat   39.02.07  
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)                        00.16 0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50) 40.02 0
  Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii 40.02.06  
  Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice   40.02.07  
  Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)   40.02.10  
  Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)    40.02.11  
  Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate   40.02.50  
IV. SUBVENTII (cod 00.18)     00.17 39,279
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)     00.18 39,279
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)     42.02 39,279
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+   +42.02.15+42.02.16) 00.19 6,973
  Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare   42.02.01  
  Investitii finantate partial din imprumuturi externe   42.02.03  
  Planuri si regulamente de urbanism   42.02.05  
  Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 42.02.06  
  Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor 42.02.09  
  Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 42.02.10  
  Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit 42.02.12  
  Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 42.02.13  
  Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 42.02.14  
  Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **) 42.02.15  
  Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor la spitale 42.02.16  
  Subv.pt.fin.progr.investitii prin Plan operational regional 2007-2013 42.02.19 6,973
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36)     00.20 32,306
  Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap   42.02.21 32,306
  Subventii primite din Fondul de Interventie **)   42.02.28  
  Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar   42.02.29  
  Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 42.02.32  
  Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33  
  Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34  
  Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 42.02.35  
  Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 42.02.36  
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)     43.02 0
  Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului   43.02.01  
  Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca și subvenționarea locurilor de muncă  43.02.04  
  Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 43.02.07  
  Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **) 43.02.08