» ARE-informatii

Data ultimei modificari: 11.08.2011


ADUNAREA REGIUNILOR EUROPEI
Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.) a fost creată în 1985, prin 47 regiuni și 9 organizații interregionale, având ca principal obiectiv să poziționeze regiunile ca parteneri indispensabili în participarea la procesul de decizie și de a facilita cooperarea interregional.
Fiind cea mai mare organizațe a regiunilor din Europa, ARE însumează mai mult de 270 autorități regionale din 33 țări și 16 asociații interregionale și numeroși parteneri care activează în diferite domenii de competență regională.
Din Insulele Açores (Portugalia) până în regiunea Tatarstan (Rusia), din regiunea Lappi, din nordul Finlandei, până în Sicilia (Italia), membrii ARE reprezintă aproximativ 280 milioane de cetățeni europeni.
O treime din membrii ARE provin din țări non-membre ale UE, lucru care permite păstrarea relațiilor de bună vecinătate dintre UE și vecinii săi.
Aderarea la ARE este deschisă tuturor autorităților regionale alese, membrilor Consiliului Europei și este supusă plății unei cotizații anuale.
Mai mult de 95% din finanțarea ARE provine din cotizațiile membrilor, garantându-i astfel independența, flexibilitatea și receptivitatea vis-a-vis de nevoile membrilor săi.
ARE nu ține cont de sensibilitățile politice – deciziile colective sunt luate prin discuții și consens.
ARE este condusă de organe decizionale compuse din: aleși regionali care provin din rândul regiunilor membre, după cum urmează: Președinția (președinte și vicepreședinți), Biroul (reprezentând regiuni din fiecare țară) și Adunarea Generală (toți membrii).
O mare parte din munca ARE este făcută de trei comisii – Economie și Dezvoltare regională (1), Politici sociale și Sănătate publică (2), Cultură, Educație și Tineret (3) – și de două comisii permanente (Afaceri instituționale; Supraveghere continuă și Evaluare).
Sesiunile plenare ale comisiilor, conferințele, forumurile cetățenești, evaluările experților regionali și alte evenimente ale ARE au loc în întreaga Europă, permițând astfel organizației să rămână conectată la realitatea membrilor săi, regiunile Europene.
Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, este membru cu drepturi depline al ARE începând cu anul 1993.