» AREV-Adunarea Regiunilor Europene Viticole

Despre AREV

Data ultimei modificari: 11.08.2011


ADUNAREA REGIUNILOR VITIVINICOLE EUROPENE
„Istoria vinului este inseparabilă de istoria umanității. Vinul, fructul viei și a muncii omului, nu poate fi considerat un simplu bun de consum. Companion al omului de milenii, vinul ține atât de sacru, cât și de profan. El este o valoare a civilizației și un criteriu al calității vieții.
El consituie un bun cultural; este un factor al vieții sociale și o condiție a dezvoltării economice, precum și a progresului tehnologic și științific pentru numeroase regiuni din Europa și din lume. ”
Carta Vinului
AREV – este o organizație politico-profesională a regiunilor viticole din Europa și purtătorul de cuvânt al acestora la nivel european și internațional. Misiunea sa este de a apăra și promova viticultura europeană, atât în procesul politic, cât și în dezvoltarea subsidiarității, regionalizării și cooperării interregionale. 70 regiuni din 16 țări europene sunt în prezent membre ale AREV.
Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, este membru cu drepturi depline al AREV din anul 1994.
AREV-ul este condus de un for intern, numit Biroul Internațional al AREV, constituit atât din reprezentanți ai diferitelor regiuni membre, cât și din profesioniști ai vinului, membrii ai CEPV (Consiliul European al Profesioniștilor Vinului). Județele românești membre ale AREV sunt reprezentate în Biroul Internațional al AREV prin dl. Nicolae IOȚCU, Președintele Consiliului Județean Arad.
Regiunile joacă un rol crucial în aplicarea principiilor majore ale participării și subsidiaritătii la nivel european, în sensul că ele constituie reprezentarea cetățenilor europeni, nu numai la nivel individual în cadrul Parlamentului European, ci și ca membri ai unor comunități dinamice.
Transferul funcțiilor și competentelor înspre puterea europeană, asumate până acum de autoritățile naționale în materie de agricultură, mediu, comerț internațional și fiscalitate, justifică dezvoltarea dialogului dintre Europa și regiuni.
Acest dialog al regiunilor cu Bruxelles-ul implică o muncă pregătitoare de confruntare a punctelor de vedere, menită să scoată în evidență interese comune. De asemenea, era absolut necesară constituirea unui “parlament european al viei și vinului”.
Pentru a trece la o examinare concertată a politicii vitivinicole europene și pentru a face auzite toate părerile, atât ale organismelor executive regionale, cât și ale reprezentanților zonelor de denumire și de producție, a fost creată în 1988, la Bourg-sur Gironde/Aquitaine, Conferința Regiunilor Europene Viticole (CERV), la inițiativa Președintilor Edgar Faure și Jacques Chaban-Delmas și a lui Gérard Baloup, Directorul Puterilor Locale și Regionale de pe lângă Consiliul Europei.
Acest forum politic și profesional, ca structură de propuneri și acorduri comune, permite o clarificare a pozițiilor conflictuale, de filtrare a neînțelegerilor și, treptat, de atingere a unui numitor comun, devenit din ce în ce mai substanțial pe parcursul sesiunilor, chiar dacă nu se ajunge întotdeauna la decizii consensuale.
În scopul de a-și îmbunătăți eficiența, CERV a adoptat, în 1994 la Marsala/Sicilia, un nou statut și a devenit, în mod cert, Adunarea Regiunilor Vitivinicole Europene (AREV), depozitar al întregului patrimoniu asociativ, organizațional și moral al fostei CERV.
Cei trei fondatori ai AREV: Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas çi Gérard Baloup.
AREV - Purtător de cuvânt la nivel european și internațional
Consolidat prin dubla sa reprezentare, AREV intervine pe lângă toate instituțiile și instantele însărcinate în mod direct sau indirect cu politica vitivinicolă europeană sau mondială și se implică în toate domeniile care se raportează la vin:
Institutii
• Comisia Europeană
Directoratele Generale pentru Agricultură, Piață Internă, Comerț, Afacerilor Eonomice/Eurostat, Mediul, Politici Regionale, Comitetului de Gestiune a Vinului
• Parlamentul European
Intergrupul Viticultură, Comisia Agricolă
• Consiliul Europei
Comisia de Mediu și de Agricultură, Congresul Puterilor Locale și Regionale
• Comitetul Regiunilor
Comisia Agricolă
• Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
• Organizația Internțională a Viei și Vinului (OIV)
• Organizația Mondială a Comerțului (OMC)
• Organizația pentru Alimente și Agricultură (FAO)
Dosare
• Organizația Comună a Pieței vinului (OCM)
• Viticultura țărilor pe cale de aderare
Viticultura în zone dificile, în legăturà cu Centrul de Cercetare, de Studiu și de Valorizare pentru Viticultura din Zonele Muntoase(CERVIM).
• Fiscalitate/Accize
• Protecția denumirilor geografice europene
• Armonizarea mențiunilor de pe etichetă
• Viticultura ecologică
• Organisme modificate genetic
• Informatizarea documentelor comerciale însoțitoare
• Drumuri europene ale vinului (VINTUR)
• Vin și sănătate
• Academia Internațională pentru Degustători.
„Asemeni oamenilor și regiunilor, vinul își extrage identitatea din rădăcinile sale, din solul său și din personalitatea celor care l-au creat. Abordarea problemelor legate de vin într-un cadru regional, între regiuni, reprezintă asigurarea fidelității vis-a-vis de cultura și civilizația vinului.”
Carta Vinului