» Uniunea Europeană

Date UE

Data ultimei modificari: 11.08.2011


UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa, care este compusă din 27 state. Este considerată a fi o construcție sui generis, fiind o confederație. Începând cu 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică internațională.
Drapel
Deviză: In varietate concordia (Română: Unitate în diversitate)
Imn: Odă bucuriei din Simfonia a IX-a de L.Van Beethoven
Centre Politice
Bruxelles (executiv și legislativ) Strasbourg (legislativ) Luxemburg (curtea supremă)
Frankfurt (banca centrală)
Parlament
Strasbourg (sediu oficial)
Bruxelles
Luxembourg
Limbi oficiale
23 de limbi oficiale
Creare CEE - Semnat - Intrat în vigoare
UE - Semnat - Intrat în vigoare
Tratatul de la Roma - 25 martie 1957 - 1 ianuarie 1958
Tratatul de la Maastricht - 7 februarie 1992 - 1 noiembrie 1993
Suprafață
4.453.865 km2
Populație - Total (2010) - Densitate
Locul 3 501 000 000 115 locuitori/km²
1
Cel mai mare oraș
Londra
Monede
Euro (EUR sau €) Coroană cehă (CZK) Lats (Ls) Litas (Lt) Coroană estoniană (EEK) Coroană suedeză (SEK) Forint maghiar (HUF) Zlot polonez (PLN) Liră sterlină (GBP sau £) Coroană daneză (DKK) Leu românesc (RON) Leva bulgară (BGL)
Instituții
Sub prevederile Tratatului de la Lisabona, principalele instituții comunitare sunt:
• Consiliul European - Stabilește orientările și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene;
• Parlamentul European - Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot direct de către cetățenii UE, o dată la cinci ani;
• Consiliul Uniunii Europene - Miniștrii statelor membre se reunesc pentru a discuta și a adopta, împreună cu Parlamentul, legislația UE;
• Președinția Consiliului UE - De la 1 ianuarie până la 30 iunie 2011, Ungaria este țara căreia îi revine misiunea de a coordona activitatea UE;
• Comisia Europeană - Comisarii și administrația publică europeană propun legislația comunitară și verifică aplicarea sa corectă în UE. Comisia lucrează în interesul Uniunii, în ansamblul său;
• Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Instanțele de judecată și jurisprudența UE;
• Curtea de Conturi Europeană - Gestionează controlul financiar al activităților UE;
2
• Banca Centrală Europeană - Răspunde de politica monetară europeană;
• Ombudsmanul European - Investighează plângerile referitoare la cazuri de administrare defectuoasă de către instituțiile și organismele europene;
• Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - Supervizează protecția datelor în instituțiile și organismele UE și oferă consiliere cu privire la legislația în domeniul protecției datelor.
Sistem politic
Sistemul politic al Uniunii Europene este definit într-o serie de tratate. Ultimul dintre aceste tratate este Tratatul de la Lisabona. Tratatul actual și viitoare stabilesc pentru politica Uniunii Europene o serie de instituții. Sistemul politic rezultat din aceste acte reflectă prin structura sa principiul democratic al separării puterilor în stat în puterea legislativă, executivă și juridică, iar în ce privește procesul legislativ urmărește principiile subsidiarității și proporționalității.
Membri
În prezent, Uniunea are 27 membri, dintre care șase membri fondatori din 1958:
• Belgia
Franța •
Germania •
Italia • •
Luxemburg • Olanda
Alte 21 state au aderat succesiv:
• 1973:
o Danemarca 3
o
Irlanda o Regatul Unit
• 1981:
o Grecia
• 1986:
o Portugalia o Spania
• 1995:
o Austria
Finlanda o o Suedia
• 2004:
o Cipru
o Estonia 4
o
Letonia
Lituania o o Malta
o Polonia
o Cehia
o Slovacia
o Slovenia
o Ungaria
• 2007:
o Bulgaria
o România
Alte patru țări, Croația, Islanda, Republica Macedonia, Turcia (asociată din 1963 și în uniune vamală din 1996) sunt oficial candidate la aderarea la Uniunea Europeană.
România și Bulgaria au devenit state membre cu drepturi depline la 1 ianuarie 2007. Cele două state au îndeplinit criteriile de aderare, iar Tratatul de aderare a Republicii Bulgare și României, semnat de reprezentanții statelor membre UE și de cei ai României și Bulgariei la 25 aprilie 2005, a fost apoi ratificat de parlamentele naționale ale tuturor statelor membre ale UE.
Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial în limba română, al UE:
http://europa.eu/index_ro.htm