» Anunturi importante

Vezi si:

Informații privind ședința de atribuire a traseelor județene desfășurată în data de 10.10.2011

Data ultimei modificari: 11.10.2011 
CALENDARUL
privind etapa de atribuire a traseelor din Programul de transport public
județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013,
desfăsurată în luna octombrie 2011
 
 
 
 
a) 22.09.2011 – afișarea traseelor neatribuite din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate (introducerea în aplicația CNMSI -SAET de către Consiliul Județean Arad a traseelor neatribuite/nesolicitate sau la care au renunțat operatorii de transport rutier), precum si vechimea operatorilor de transport rutier pe traseele respective;
b)   23.09.2011 – corectarea și modificarea datelor introduse în aplicație;
c)  24.09.2011 - 29.09.2011  – perioada de depunere a solicitărilor în format electronic (intervalul orar în care se vor depune opțiunile 900 – 1600), de către operatorii de transport rutier;
d)  30.09.20011 - 09.10.2011 -  perioada de 10 zile până la ședința de atribuire;
e)  10.10.2011 – data ședinței de atribuire.
 
 
 

 
LISTA
TRASEELOR NEATRIBUITE/NESOLICITATE SAU LA CARE AU RENUNȚAT OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2013
 
 
 
Nr.crt. Cod traseu Denumire traseu Observații
1. 004 Lalașinț - Lipova Predat licență
S.C. Compania de Transport Public S.A.
RO1708600
2. 027 Craiva – Ch.Criș - Arad Cerere de renunțare
S.C.TRANSDARA S.A.
RO3029702
3. 077 Poiana - Vârfuri Predat licență
S.C. Compania de Transport Public S.A.
RO1708600
4. 078 Vârfuri - Groși Predat licență
S.C. Compania de Transport Public S.A.
RO1708600
5. 081 Hălmagiu - Ionești Predat licență
S.C. Compania de Transport Public S.A.
RO1708600
6. 083 Gurahonț - Dieci Predat licență
S.C. Compania de Transport Public S.A.
RO1708600
7. 098 Șiria - Ineu Predat licență
S.C. Compania de Transport Public S.A.
RO1708600
8. 113 Satu Mare – Felnac - Arad Cerere de renunțare
S.C.TRANSDARA S.A.
RO3029702
9. 115 Vărșand – Ch.Criș - Arad Nesolicitat
10. 117 Petriș – Lipova - Arad Nesolicitat
11. 123 Covăsânț – Păuliș - Arad Nesolicitat
12. 124 Felnac - Arad Predat licență
S.C.TRANSDARA S.A.
RO3029702
13. 125 Sebiș – Cărand - Beliu Nesolicitat
14. 126 Chișineu Criș - Șepreuș Predat licență
S.C. Compania de Transport Public S.A.
RO1708600
15. 127 Chereluș – Ch.Criș - Arad Nesolicitat
16. 129 Berechiu – Zerind Gară Nesolicitat
17. 130 Sântana - Pâncota Nesolicitat
18. 131 Pecica - Sederhat Nesolicitat
19. 132 Apateu - Cermei Nesolicitat
20. 133 Cermei - Gurba Nesolicitat
21. 134 Cermei - Beliu Nesolicitat
22. 135 Gurba - Pâncota Nesolicitat
23. 136 Sebiș - Neagra Nesolicitat
24. 137 Gurahonț - Mustești Nesolicitat
25. 138 Hălmagiu - Leasa Nesolicitat
26. 139 Săvârșin - Petriș Nesolicitat
27. 140 Hunedoara Timișană- Arad Nesolicitat
 
 
 
    
Operatorii de transport care doresc detalii privind eliberarea certificatului digital, obținerea parolelor pentru instalarea certificatului digital și acces în cont, în vederea participării la ședința de atribuire, le găsesc pe site–ul CENTRULUI NATIONAL DE MANAGEMENT PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA (C.N.M.S.I.) - SAET – www.autorizatiiauto.ro