» Anunturi | Anunt- Adresa necesar fonduri 2012-2015 primarii judetul Arad

Data ultimei modificari: 06.09.2011


CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul impozite, taxe locale,
relații economice în teritoriu
Nr.   13.272  /  05 .09.2011


                                                                            Către,
                                               Primăria_________________________


                Având în vedere adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Arad nr. 35621 din 01.09.2011 prin care ni s-au comunicat sumele
alocate pentru proiecte pe anul 2012 și estimări pentru anii 2013-2015, în vederea fundamentării sumelor care se vor aloca de către Consiliul Județean Arad
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, vă rugăm să ne comunicați previziunile
dvs. cu privire la proiectele pe care intenționați să le realizați în perioada 2012-2015,  precum și necesarul de fonduri conform machetei de mai jos.
               Termenul limită pentru transmiterea datelor este 09.09.2011 ora 10 prin fax la nr.0357.731.272 sau prin poștă.
Datele se vor transmite și sub forma unui tabel în excel pentru a putea fi centralizate, la adresa de e-mail aradcja@gmail.com.
               Macheta poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului județean Arad www.cjarad.ro  accesind link-ul de mai jos.
Macheta - necesar fonduri 2012-2015 primarii judetul Arad