» Anunturi | DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE TRIM II 2011

Vezi si:

Data ultimei modificari: 14.07.2011

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL II  2011
In conformitate cu H.G.nr.145/2008
Nr.10302/08.07.2011 
 
 
 A.Hotarari ale Comisiei de Autorizare a contractarii si/sau garantari imprumuturilor  locale:
 
          1. Hotararea Comisiei de Autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre Autoritatile Administratiei Publice Locale(CACGIEAAPL) nr.2/  08.05.2002 de autorizare a Consiliului Judetean Arad sa semneze cu BERD “Contractul de Garantie si Asistenta la Proiect” pentru imprumutul acordat de BERD Regiei Autonome Apa – Canal Arad (RAAC Arad) .
         
           2.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1605 / 16.07.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit in valoare de 9.500.000 EUR, pentru realizarea investitiilor publice de interes judetean:   
 
       6.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale nr.1916/05.04.2011 
 de avizare a contractarii de catre Judetul Arad a unei finantari 
 rambursabile in valoare de 7.000.000 EUR, pentru realizarea unor investitii publice 
 de interes local:
 • Reabilitare DJ 709 Arad – Seleus, km 0+800-39+200;
 • Reabilitare DJ 792 A, km 0+000-24+984, Bocsig - Limita Jud.Bihor;
 • Reabilitare DJ 709 B, km 2+950-15+500, Arad – Curtici;
 • Reabilitare DJ 682, km 100+080-130+130+150 Arad – Limita Jud.Timis.
     
         7.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale 1939/11.05.2011
     de avizare a garantarii de catre Judetul Arad a 90% (12.588.416,10 EUR) din  
     finantarea rambursabila in valoare de 13.987.129 EUR, a dobanzilor si
     comisioanelor aferente, finantare care urmeaza a fi contractata de SC  
     Compania de Apa Arad SA pentru realizarea investitiei publice de interes local:
 1. Extinderea si modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad prin Programul Operational Sectorial “Mediu”.  
   
           
   
   
  B.Valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate , in valuta de contract:
 2.  Contract MUDP II / 23.12.1997
 Valoare 3.770.979,08 USD.


 1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
            Valoare 4.500.000 EUR.


 1. Contract credit  49 / 17.08.2010  - BRD Groupe Societe Generale SA -
            Valoare  9.500.000 EUR. 
   
       4.  Act aditional 1 / 26.10.2010 la contractul de credit  49 / 17.08.2010 – BRD      
           
            Groupe Societe Generale SA -
 
            Valoare  7.500.000 EUR.
 
 1. Contract Leasing Financiar nr.30002351 / 24.02.2011 – UniCredit Leasing 
 
Corporation IFN SA     
          
            Valoare  990.000 EUR.
     
 1. Contract credit DM 22 / 19.04.2011 – BCR .
 
Valoare 7.000.000 EUR.
 
 
 1. Contract de credit–Linie de finantare nr.ARAD SJ CC33/6393/16.05.2011-BCR
 
Valoare 13.987.129 EUR
 
Valoare garantata CJA (90%) 12.588.416,10 EUR. 
C. Gradul de indatorare a unitatii administrative teritoriale:
                 
                      Anul 2011 : 8,64% (calculat  la data 04.05.2011) .
 


 
D. Durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei   de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni:
 
                
1. Contract MUDP II / 23.12.1997
                   - durata de finantare = 180 luni
                   - perioada de gratie  =   48 luni   
                   - perioada de rambursare = 132 luni
 
2. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003,  ad.3/22.04.2004
                    -durata de finantare = 180 luni (12.12.2001- 21.08.2016)
                   - perioada de gratie  =   60 luni    (12.12.2001 – 21.08.2016)
                   - perioada de rambursare = 126 luni (21.02.2006-21.08.2016)   
 
 3. Contract 49/17.08.2010
                   - durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)
                   - perioada de gratie  = 36 luni    (17.08.2010 – 17.08.2013)
                   - perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)   
 
 
 4. Act aditional 1/26.10.2010 la contract  49/17.08.2010
                   - durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)
                   - perioada de gratie  = 36 luni    (17.08.2010 – 17.08.2013)
                   - perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)   
 
 5. Contract 30002351 / 24.02.2011
                   -durata de finantare = 60 luni
                   - perioada de gratie = 0
                   - perioada de rambursare = 60 luni (30.06.2011 – 30.05.2016).
 
 6. Contract DM 22 / 19.04.2011
                  - durata de finantare = 240 luni
                  - perioada de gratie = 36 luni
                  - perioada de rambursare = 204 luni
 
  7. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011
                  - durata de finantare = 180 luni
                  - perioada de gratie =    36 luni
                  - perioada de rambursare = 144 luni

 
 
E.Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile:
 
    
  1.  Contract MUDP II / 23.12.1997  
           Dobanda:  LIBOR + 1%
           Comision initial: 1% din valoarea imprumutului
           Comision angajament: 0,5% pe an din valoarea neutilizata
 
  2.  Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
Dobanda:  rata interbancara + 3,75%
Comision anticipat: 1% din imprumut
Comision angajare imprumut: 0,5% pe an
 
 1. Contract 49/17.08.2010 :
Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%
Comision initial de angajament : 0,25 % flat
Comision de gestionare:  0,20 % pe an
Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca:  2% .
 
 1. Act additional 1 / 26.10.2010 la Contract 49/17.08.2010 :
            Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%
            Comision initial de angajament:  0,25 % flat
            Comision de gestionare:  0,20 % pe an
            Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca:  2% .
 


 1. Contract Leasing financiar 30002351/24.02.2011
 
              Dobanda:  6,75 %
              Comision de analiza :  1,25 %
              Comision rambursare  anticipat:  5 %
              Comision incheiere contract : 100 EUR+ TVA.
 
 1. Contract DM 22 / 19.04.2011
            Dobanda: EURIBOR 6M + 3,2p.p./an
            Comision de gestionare:  0,30 % flat.
 
 1. Contract ARAD SJ CC 33/6393/16.05.2011
            Dobanda:EURIBOR 6M+1,70 p.p./ an cf.ctr.
           
    

F. Trageri credit / Plati efectuate catre contractori:
 
 1.Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004:

 
Tragere
Data tragerii Suma trasa 
(valuta de contract)
17.12.2004  1,022,297.99
   
22.03.2006     133,795.85
18.09.2006     136,047.23
09.10.2006     162,526.67
   
01.11.2006     152,279.30
   
15.12.2006     154,838.71
   
30.03.2007       93,293.17
31.07.2007      106,543.02
16.01.2008      253,442.15
18.12.2008              332,874.55
       
17.02.2010     162,505.66
03.06.2010     143,247.40
       
30.08.2010     147,224.89
 
14.12.2010                                                                                           
 
1,042,531.45
Total trageri     
   4,043,448.04
 
 2.Contract 49/17.08.2010, act ad.1/26.10.2010:   


Tragere  2010
Data     tragerii                                Suma trasa (valuta de contract)
 29.10.2010                                                                                                        277,016.80
 08.12.2010 1,670,834.00
   
 20.12.2010    261,702.00
Total trageri      
   2,209,552.80        
Rambursare credit
 
31.12.2010    
                        
                                                             
                                 
                                      2,209,552.80                                                                                        
 
Tragere  2011
Data     tragerii                                Suma trasa (valuta de contract)
 23.03.2011                                                                                                      246,551.00
 25.03.2011 160,319.00
   
 01.06.2011 313,105.00
 24.06.2011    43,275.00  
   
   
Total trageri      
   763,250.00

 

    
 
 
   PRESEDINTE                                   DIRECTOR EXECUTIV                          
    Nicolae IOTCU                                 Gheorghina RIBOVICI