» Anunturi | Date privind Serviciul Datoriei Publice Locale Trim I - 2011

Data ultimei modificari: 21.04.2011

DIRECTIA ECONOMICA                                                                                                       
NR.  5486 / 12.04.2011                                                                                                          
                              
                                               
DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL I  2011
In conformitate cu H.G.nr.145/2008
 
 
 
 
A.Hotarari ale Comisiei de Autorizare a contractarii si/sau garantarii imprumuturilor locale:
 
          1.
Hotararea Comisiei de Autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre Autoritatile Administratiei Publice Locale(CACGIEAAPL) nr.2/08.05.2002 de autorizare a Consiliului Judetean Arad sa semneze cu BERD “Contractul de Garantie si Asistenta la Proiect” pentru imprumutul acordat de BERD Regiei Autonome Apa –Canal Arad (RAAC Arad) .
         
           2.
Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1605 / 16.07.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit in valoare de 9.500.000 EUR, pentru realizarea investitiilor publice de interes judetean”Sistem integrat al deseurilor solide in judetul Arad”prin Programul Operationla Sectorial “Mediu” 2007-2013 si Modernizare tronson Julita-Madrigesti, component traseului turistic E68-Moneasa” prin Programul Operational Regional 2007-2013, de catre Judetul Arad, prin Consiliul Judetean Arad.
 
           3. 
 Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1676 / 10.09.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 7.500.000 EUR, pentru realizarea investitiilor publice de interes  local
 
          4. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1823 / 24.12.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile  de tip leasing financiar in valoare de 1.227.600 EUR, pentru achizitionarea a 10 autobuze pentru transport persoane.       
 
           5. Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1886 / 14.02.2011 pentru modificarea  art.2 din Hot. Nr.1605 / 16.07.2010. 
 
         
 

 
B.Valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate , in valuta de contract:
 
 
  1.  Contract MUDP II / 23.12.1997
 
 Valoare 3.770.979,08 USD
  1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
               Valoare 4.500.000 EUR.
  1. Contract credit  49 / 17.08.2010   - BRD Groupe Societe Generale SA
               Valoare  9.500.000 EUR. 
   
  1. Act aditional 1 / 26.10.2010 la contractul de credit  49/17.08.2010 – BRD Groupe Societe Generale SA
 
Valoare  7.500.000 EUR.
 
 
  1. Contract Leasing Financiar  30002351 / 24.02.2011 – UniCredit Leasing Corporation IFN SA
 
Valoare  990.000 EUR.
 
 
 
 
C. Gradul de indatorare a unitatii administrative teritoriale:
                 
                      
Anul 2011 : 8,59% (calculat  la data 30.03.2011) .
 


 
D. Durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei   de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni:
 
                
               1. Contract MUDP II / 23.12.1997

                   - durata de finantare = 180 luni
                   - perioada de gratie  =   48 luni   

                   - perioada de rambursare = 132 luni
 
               2. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
                    -durata de finantare = 180 luni (12.12.2001- 21.08.2016)
                   - perioada de gratie  =   60 luni    (12.12.2001 – 21.08.2016)
                   - perioada de rambursare = 126 luni (21.02.2006-21.08.2016)   
 
 
               
3. Contract 49/17.08.2010
                   - durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)
                   - perioada de gratie  = 36 luni    (17.08.2010 – 17.08.2013)
                   - perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)   

 
 
 4. Act aditional 1/26.10.2010 la contract  49/17.08.2010
   - durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)
   - perioada de gratie  = 36 luni    (17.08.2010 – 17.08.2013)
   - perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)   

 
   5. Contract 30002351 / 24.02.2011
   -durata de finantare = 60 luni
   - perioada de gratie = 0
   - perioada de rambursare = 60 luni
 
 
 
 
E.Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile:
 
        
 
  1. Contract MUDP II / 23.12.1997
 
Dobanda:  LIBOR + 1%
Comision initial: 1% din valoarea imprumutului
Comision angajament: 0,5% pe an din valoarea neutilizata
 
  1.  Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
 
Dobanda:  rata interbancara + 3,75%
Comision anticipat: 1% din imprumut
Comision angajare imprumut: 0,5% pe an
 
  1. Contract 49/17.08.2010 :
Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%
Comision initial de angajament : 0,25 % flat
Comision de gestionare:  0,20 % pe an
Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca:  2% .

 
  1. Act additional 1 / 26.10.2010 la Contract 49/17.08.2010 :
Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%
Comision initial de angajament:  0,25 % flat
Comision de gestionare:  0,20 % pe an
Comision rambursare efectuat prin refinantare de la alta banca:  2% .

 
 
  1. Contract Leasing financiar 30002351/24.02.2011
Dobanda:  6,75 %
Comision de analiza :  1,25 %
Comision rambursare  anticipat:  5 %

Comision incheiere contract : 100 EUR+ TVA.

F. Trageri credit / Plati efectuate catre contractori:
 
                 1.Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004:
 

Tragere
Data       tragerii Suma trasa  (in valuta de contract)
17.12.2004 1,022,297.99
22.03.2006 133,795.85
18.09.2006 136,047.23
09.10.2006 162,526.67
01.11.2006 152,279.30
15.12.2006 154,838.71
30.03.2007 93,293.17
31.07.2007 106,543.02
16.01.2008 253,442.15
18.12.2008     332,874.55
17.02.2010     162,505.66
03.06.2010     143,247.40
30.08.2010     147,224.89
14.12.2010                                                                                               1,042,531.45
Total cumulat 4,476,942.81
 
                  2.Contract 49/17.08.2010, act ad.1/26.10.2010:   
Trageri 2010
Data     tragerii                               Suma trasa (in valuta de
                                                                                   contract)
29.10.2010                                                              277,016.80
08.12.2010                                                           1,670,834.00
20.12.2010                                                              261,702.00
Total cumulat                                2,209,552.80
Rambursare credit
 
31.12.2010                      
                                                             
                                 
                               2,209,552.80                                           
 
 
 Trageri  2011
Data     tragerii                               Suma trasa (in valuta de
                                                                                   contract)
23.03.2011                                                            246,551.00
25.03.2011                                                            160,319.00   
 
Total cumulat  trageri:                                        2,616,422.80          

    
 
 
   PRESEDINTE                                   DIRECTOR EXECUTIV                          
    Nicolae IOTCU                                 Gheorghina RIBOVICI