» Anunturi | Date privind Serviciul Datoriei Publice Locale Trim III - 2010

Data ultimei modificari: 11.10.2010

DIRECTIA ECONOMICA                                                                                                       
NR.13144 / 08.10.2010                                                                                                          
                              
                                               
DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIM.III 2010
In conformitate cu H.G.nr.145/2008
 
 
 
 A.Hotarari ale Comisiei de Autorizare a contractarii si/sau garantarii imprumuturilor locale:
 
          1. Hotararea Comisiei de Autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre Autoritatile Administratiei Publice Locale(CACGIEAAPL) nr.2/08.05.2002 de autorizare a Consiliului Judetean Arad sa semneze cu BERD “Contractul de Garantie si Asistenta la Proiect” pentru imprumutul acordat de BERD Regiei Autonome Apa –Canal Arad (RAAC Arad) .
         
           2.Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1605 / 16.07.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile sub forma unei linii de credit in valoare de 9.500.000 EUR, pentru realizarea investitiilor publice de interes judetean”Sistem integrat al deseurilor solide in judetul Arad”prin Programul Operationla Sectorial “Mediu” 2007-2013 si Modernizare tronson Julita-Madrigesti, component traseului turistic E68-Moneasa” prin Programul Operational Regional 2007-2013, de catre Judetul Arad, prin Consiliul Judetean Arad.
 
           3.   Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.1676 / 10.09.2010 de avizare a contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 7.500.000 EUR, pentru realizarea investitiilor publice de interes  local
 
B.Valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate , in valuta de contract:
 
  1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
Valoare 4.500.000 EUR.
          
  1. Contract credit  49 / 17.08.2010  
Valoare  9.500.000 EUR. 
 
 
C.Gradul de indatorare a unitatii administrative teritoriale:
                 
                      Anul 2010 : 4,18% .
 
 
D.Durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei   de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni:
 
                
                1. Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004
                    -durata de finantare = 180 luni (12.12.2001- 21.08.2016)
                   - perioada de gratie  =   60 luni    (12.12.2001 – 21.08.2016)
                   - perioada de rambursare = 126 luni (21.02.2006-21.08.2016)   
 
 
                2. Contract 49/17.08.2010
                   - durata de finantare = 180 luni (17.08.2010- 18.08.2025)
                   - perioada de gratie  = 36 luni    (17.08.2010 – 17.08.2013)
                   - perioada de rambursare = 144 luni (17.08.2013-17.08.2025)   
 
 
E.Ratele, dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile:
 
  1. Contract 49/17.08.2010 :
Dobanda: EURIBOR 3M + 2,95%
Comision initial de angajament 0,25 % flat
Comision de gestionare 0,25 % pe an
Comision rambursare anticipata prin refinantare de la alta banca 2% .
 
 
F. Plati efectuate:
 
                 1.Contract 894/12.12.2001, act.ad.1/19.07.2002, ad.2/04.11.2003, ad.3/22.04.2004:
 
Tragere
Data       tragerii Suma trasa                                                        (in valuta de contract)
17.12.2004 1,022,297.99
22.03.2006 133,795.85
18.09.2006 136,047.23
09.10.2006 162,526.67
01.11.2006 152,279.30
15.12.2006 154,838.71
30.03.2007 93,293.17
31.07.2007 106,543.02
16.01.2008 253,442.15
18.12.2008     332,874.55
17.02.2010     162,505.66
03.06.2010     143,247.40
30.08.2010     147,224.89
Total cumulat 3,000,916.59
 
                  2.Contract 49/17.08.2010:   Nu este cazul pana la data prezentei.
 
 
 
 
       PRESEDINTE                                                              DIRECTOR EXECUTIV
       Nicolae IOTCU                                                             Gheorghina RIBOVICI