» Anunturi | Anunt de intentie Proiectul “MANAGEMENTUL DURABIL AL SITULUI DROCEA”

Data ultimei modificari: 18.01.2010

Anunț

 

Consiliul Județean Arad intenționează să depună în cadrul Axei Prioritare 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, Domeniu major de intervenție - Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru protejarea biodiversității și rețelei Natura 2000 proiectul “MANAGEMENTUL DURABIL AL SITULUI DROCEA. Obiectivul general al proiectului este protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului sitului Natura 2000 ROSCI 0070 Drocea.

În acest sens, Consiliul Județean Arad, conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2009, Ordinului nr. 2548/25.08.2009 și Ordinului nr. 12/2010, dorește încheierea unor parteneriate care să  asigure o implementare eficientă a proiectului. Cei interesați sunt rugați să depună o scrisoare de intenție la registratura Consiliului Județean Arad.