» Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad

Data ultimei modificari: 20.07.2010

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Proiectul Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad este un proiect finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritara 1 (Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată), prin care se urmărește asigurarea accesului la infrastructura de apă și canalizare, precum și îmbunătățirea eficienței serviciilor de apă, prin regionalizarea operatorilor existenți.

Proiectul cuprinde investiții în tratarea și distribuția apei potabile, colectarea și epurarea apei uzate în municipiul Arad, orașele Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana și localitățile Fântânele, Ghioroc, Cuvin, Miniș, Macea, Păuliș, Șiria și Galșa, toate acestea însumând o populație totală de 252.876 locuitori (anul 2008), reprezentând 55.3% din populația totală a județului Arad. Valoarea investițiilor pentru aceste localități este de 140 milioane €.

Valoarea totală a investiției aprobate pentru Consiliul Județean Arad (CJA) este estimată la 10 milioane €, iar instituția va finanța stațiile de epurare pentru Curtici, Pâncota și Păuliș (care vor aparține domeniului public al județului). Cheltuielile eligibile aferente CJA repre­zintă  2% din valoarea estimată.

Pentru localitățile Fântânele, Curtici, Macea Ghioroc, Cuvin, Păuliș, Miniș, Ineu, Nădlac, Pâncota, Șiria, Pecia și Sântana sunt prevăzute stații de pompare ape uzate. Pentru localitățile Curtici, Păuliș, Pâncota, Nădlac, Pecica și Sântana sunt prevăzute stații de epurare ape uzate. Se mai prevăd retehnologizări la stațiile de tratare apă potabilă și la stațiile de pompare din localitățile Ineu, Lipova, Pâncota și Șiria.

Termene de conformare:

Tratatul de Aderare, Capitolul 22 - Mediu prevede perioadele de tranziție pentru conformarea cu acquis-ul comunitar  pentru calitatea apei potabile până în 2015- în conformitate cu Directiva Cadru Apă Potabilă 98/83/EEC.

Beneficiarul operațiunilor finanțate prin această axă este operatorul regional Compania de Apă Arad.

Eligibilitatea proiectului este dată de îndeplinirea următoarelor condiții:

·         Aglomerările urbane să aibă o populație echivalentă peste 10000 locuitori echivalenți

·         Constituirea Operatorului Regional (OR) conform legii

·         Constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) conform legii

·         Terenurile aferente investițiilor sunt accesibile în scopul realizării proiectului

·         Contract Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor, semnat între ADI și OR

·         Perioada de implementare a proiectului este până în 15 noiembrie 2013.

 

Vizibilitatea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad a fost asigurată prin participarea Serviciului Unitate Județeană de Monitorizare la Târgul Ecomediu 2009, organizat la Expo Arad in noiembrie 2009

Descarcă Master-planul APĂ CANALIZARE al județului Arad (format PDF)

Partea I                         Partea II

Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Apă Canalizare județul Arad


  Hotărâri adoptate
  

A
A