» Adresa catre primarii pentru fundamentarea alocarii sumelor pentru proiecte pe 2013 si estimarile pe 2014-2016

Data ultimei modificari: 06.06.2012

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul impozite, taxe locale,
relații economice în teritoriu
Nr.8466/06.06.2012
 
                                  Catre,
                                 Primaria ____________________________
 
Având în vedere adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Arad
nr. 24685/01.06.2012 prin care ni s-au comunicat sumele alocate pentru proiecte pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016, în vederea fundamentării sumelor care se vor aloca de către Consiliul Județean Arad pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, vă rugăm să ne comunicați previziunile dvs. cu privire la proiectele pe care intenționați să le realizați în perioada 2013-2016,  precum și necesarul de fonduri conform machetei de mai jos.
Termenul limită pentru transmiterea datelor este 08.06.2012 prin fax la nr.0357.731.272 sau prin poștă.
Datele se vor transmite și sub forma unui tabel în excel pentru a putea fi centralizate, la adresa de e-mail cjabuget@yahoo.com.
Macheta poate fi descărcată aici Macheta 2013-2016